Privacy Verklaring

Serve it B.V. is een IT-dienstverlener die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Serve it B.V. onder andere aanbiedt zijn internet, (mobiele) telefonie, cloudoplossingen, onderhoud en support.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Serve it B.V. omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die Serve it B.V. verwerkt

Serve it B.V. verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening mogelijk te maken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon/contactpersonen
  • Telefoonnummer
  • Rekeningnummer
  • E-mailadres
  • Informatie over uw bedrijfsnetwerk
  • Informatie door u aangeleverd voor supportverzoeken

Waarom de persoonsgegevens nodig zijn

In de eerste plaats verwerkt Serve it B.V. uw gegevens voor het leveren van diensten. Daarnaast gebruikt Serve it B.V. gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Serve it B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

Serve it B.V. deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Serve it B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens, waaronder inzage, correctie en verwijdering. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@serveit.nl. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Serve it B.V. minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Beveiliging

Serve it B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Serve it B.V. om samen naar een oplossing te zoeken.

Nog geen klant?

Maar u wilt wel geholpen worden?

Neem contact met ons op en u wordt direct geholpen!

Serve it B.V.